Trabajadoras

HISTÒRIA DE DONES

Les de les “Bates Vermelles”: obreres tèxtils contra el Franquisme

Cynthia Lub

RESSENYA CRÍTICA

De criada a empleada”, ressenya i crítiques marxistes al llibre d’Ulla Wikander

Cynthia Lub

RACISME I EXPLOTACIÓ

Les jornaleres immigrants en peu de guerra contra els abusos i l’explotació

Pablo Juárez

HISTÒRIA I GÈNERE

Les dones també van guanyar el pa: treball i gènere durant el franquisme

Jaime Castán