Trabajadoras domésticas

RESSENYA CRÍTICA

De criada a empleada”, ressenya i crítiques marxistes al llibre d’Ulla Wikander

Cynthia Lub

HISTÒRIA I GÈNERE

Les dones també van guanyar el pa: treball i gènere durant el franquisme

Jaime Castán